NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Khánh Hồng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 18/05/2023

Khánh Hồng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

 

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, xã Khánh Hồng (huyện Yên Khánh) đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.