HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Thành lập HTX

Dữ liệu đang được cập nhật

Hướng dẫn củng cố HTX

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng ký Thành viên

Dữ liệu đang được cập nhật

Giải thể HTX

Dữ liệu đang được cập nhật

Thành lập Tổ hợp tác

Dữ liệu đang được cập nhật

Vay vốn Quỹ HTPT HTX

Dữ liệu đang được cập nhật
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?