Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 29/05/2023

Thành lập HTX

Hướng dẫn củng cố HTX

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng ký Thành viên

Dữ liệu đang được cập nhật

Giải thể HTX

Dữ liệu đang được cập nhật

Thành lập Tổ hợp tác

Dữ liệu đang được cập nhật

Vay vốn Quỹ HTPT HTX

Dữ liệu đang được cập nhật