Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 29/05/2023

Lãnh đạo liên minh

Họ và tên: Lê Thị Tâm

Chức vụ: Chủ tịch

Học hàm, học vị: Cử nhân

Điện thoại: 02293872590

Email: letam71nb@gmail.com

Họ và tên: Vũ Văn Cung

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Điện thoại: 02293899947

Email: vuvancung@gmail.com

Họ và tên: Bùi Đức Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Điện thoại: 02293899947

Email: ducngoc1972@gmail.com

Họ và tên: Tô Quốc Việt

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Học hàm, học vị: Cử nhân

Điện thoại: 02293899299

Email: toquocvietnb77@gmail.com