HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 30/05/2024
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?