HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, 06/05/2024

 

Thực hiện Kế hoạch của Chi bộ về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng ngày 06/5/2024, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị theo nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng số đảng viên của Chi bộ về dự sinh hoạt chính trị: 15/16 đảng viên. Đồng chí Lê Thị Tâm- Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh dự, chỉ đạo. Tại hội nghị, thay mặt Chi ủy, Đồng chí Vũ Văn Cung, Phó bí thư, Phó Chủ tịch Thường trực đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Tại buổi sinh hoạt chính trị đã giúp cán bộ, đảng viên của Chi bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt vào Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử đấu tranh, dựng nước, giữ nước; kiên định, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Kết thúc buổi sinh hoạt chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã đồng sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan Liên minh HTX tỉnh phát triển toàn diện, thực sự trở thành đơn vị nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh./.

 

 Lan Hồng – Chi ủy viên

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?