HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024
Thư viện ảnh
Dữ liệu đang được cập nhật
Thư viện ảnh

Ảnh Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2018-2023

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?