ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Sáu, 23/02/2024
Thư viện ảnh
Dữ liệu đang được cập nhật
Thư viện ảnh

Ảnh Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2018-2023

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?