HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Mô hình HTX trong nước

Dữ liệu đang được cập nhật

Mô hình HTX nước ngoài

Dữ liệu đang được cập nhật

Các gương SX điển hình

Dữ liệu đang được cập nhật
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?