HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC, ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NINH BÌNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

Số điện thoại

1
Lê Thị Tâm
UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
0983501646
2
Vũ Văn Cung
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
0975703470
3
Tô Quốc Việt
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
0915518595
4
Bùi Đức Ngọc
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
0982069988
5
Đinh Hồng Thái
 Trưởng phòng Nghiệp vụ
0987378866
6
Vũ Xuân Hùng
Trưởng phòng Tuyên truyền
0912948172
7
Vũ Thị Lan Hồng
PCVP Liên minh HTX tỉnh
0985125925
8
Nguyễn Thị Lan Anh
Ủy viên BTV Khóa IV PGĐ Sở NN và PTNT
0912188911
9
Đỗ Văn Phong
Phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư
0915267899
10
Nguyễn Đức Thăng
P Giám đốc Sở Tài chính
0912948160
11
Bùi Quang Hưng
Phó Giám đốc Sở Công thương
0912617797
12
Vũ Thị Hà
Phó Chủ tịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
0915640001
13
Nguyễn Minh Lộc
Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân
0915430738
14
Nguyễn Văn Khiết
P.Giám đốc Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh NB
0904773222
15
Lâm Văn Xuyên
PCT UBND huyện Yên Khánh
0915358605
16
Ngô Hùng Khánh
Phó CT UBND huyện Gia Viễn
0913097705
17
Nguyễn Quốc Hưng
Phó CT UBND huyện Hoa Lư
0913292082
18
Phạm Quốc Đạt
 Phó CT UBND huyện Yên Mô
0912326832
19
Vũ Hoài Nam
Trưởng phòng Kinh tế TP Tam Điệp
0912081679
20
 
Trưởng phòng NN & PTNT H.Kim Sơn
 
21
Phạm Thị Thu Hiền
Tr Phòng  Kinh tế Thành phố NB
0983177222
22
 
Trưởng phòng NN&PTNT H.Nho Quan
 
23
Hoàng Thị Lệ Diễm
Chủ tịch HĐQT HTX NN Hoàng Sơn TPNB
0912536440
24
Phạm Ngọc Vinh
Giám đốc HTXNN Đông Cường, xã Khánh Cường
01678165298
25
Phạm Đình Giáp
Giám đốc HTXNN Hồng Phong - H Lư
0974770835
26
Bùi Xuân Lương
Giám đốc HTXNN Liên Dương, Khánh Dương
0975312660
27
Trần Hải Đường
Chủ tịch HĐQT HTXNN Sơn Tây TPTĐ
0984483870
28
Bùi Văn Công
Giám đốc HTX NN Văn Phú, H.Nho Quan
0986842433
29
Bùi Đức Thịnh
Chủ tịch HĐQT HTXNN Ngô Đồng H.Gia Viễn
0988517178
30
Bùi Văn Chính
Chủ tịch HĐQT HTXNN Như Hòa H.Kim Sơn
0979536198
31
Phạm Minh Tuân
Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Khánh Thành, Y.Khánh
0912177579
32
Chu Thị Tám
Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Phúc Thành,TPNB
0948097552
33
Trần Quang Nhương
Chủ tịch HĐQT HTX Vận tải Ôtô PNB
0915408246
34
Vũ Văn Đức
Chủ tịch HĐQT HTX Sinh Dược H.Gia Viễn
0936050032
35
Trịnh Văn Tiến
Chủ tịch HĐQT HTX NS&DL Tam Điệp, TPTĐ
0988015005
36
Đỗ Văn Dung
Chủ tịch HĐQT HTX An Thịnh Phát H.Yên Khánh
0912455747
37
Nguyễn Trương Nghĩa
Giám đốc Công ty Việt Xanh Khu CN H.Yên Khánh
0915599653
38
Phùng Văn Quang
GĐ DN vật tư NN Hồng Quang - YK
0913292242
39
Phạm Quốc Hương
GĐDN Nấm Hương Nam, CT Hiệp hội nấm NB
0912143609

 

BAN THƯỜNG VỤ

Stt
Họ và tên
Chức vụ đơn vị công tác
1
Bà Lê Thị Tâm
 UV BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá VI
2
Ông Vũ Văn Cung
Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Khoá VI
3
Ông Bùi Đức Ngọc
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI
4
Ông Tô Quốc Việt
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI
5
Ông Đinh Hồng Thái
Ủy viên BTV khóa VI Trưởng phòng Nghiệp vụ
6
Ông Vũ Xuân Hùng
Ủy viên BTV khóa VI, Trưởng phòng Tuyên truyền
7
Ông Nguyễn Thị Lan Anh
Ủy viên BTV Khóa VI, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT

 THƯỜNG TRỰC

Stt
Họ và tên
Chức vụ đơn vị công tác
1
Bà Lê Thị Tâm
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá VI
2
Ông Vũ Văn Cung
Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Khoá VI
3
Ông Bùi Đức Ngọc
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI
4
Ông Tô Quốc Việt
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI

ỦY BAN KIỂM TRA

STT
Họ và tên
Chức vụ đơn vị công tác
1
Ông Vũ Văn Cung
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V, Chủ nhiệm UBKT
2
Ông Đinh Hồng Thái
Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phó chủ nhiệm UBKT
3
Ông Bùi Văn Lương
Chủ tịch HĐQT HTXNN Liên Dương H.Yên Mô, Ủy viên
4
Ông Phạm Minh Tuân
Giám đốc Quỹ TDND Khánh Thành - Yên Khánh, Ủy viên
5
Ông Trần Quang Nhương
Chủ tịch HĐQT HTX Vận tải Ô tô TP Ninh Bình, Ủy viên
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?