Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 27/03/2023
Chi tiết văn bản
Số hiệu 902/UBND -VP5
Trích yếu Thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành 11/11/2021
Hiệu lực 11/11/2021
Người ký Phó Chủ tịch-Tống Quang Thin
Danh mục Văn Bản Quy Phạm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
File đính kèm
Văn bản khác