Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 27/03/2023
Chi tiết văn bản
Số hiệu 123/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025
Ban hành 10/12/2021
Hiệu lực 10/12/2021
Người ký Trần Hồng Quảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình
Danh mục Văn Bản Quy Phạm
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Nghị quyết
File đính kèm
Văn bản khác