Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 29/05/2023
Chi tiết văn bản
Số hiệu 97/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2030
Ban hành 18/05/2022
Hiệu lực 18/05/2022
Người ký Phó Chủ tịch-Tống Quang Thin
Danh mục Văn Bản Quy Phạm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
File đính kèm
Văn bản khác