NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ Hai, 08/05/2023
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?