ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Sáu, 23/02/2024

Thủ tướng: Thu hút nguồn lực xã hội để gỡ khó cho kinh tế tập thể

Thứ Sáu, 02/02/2024

Khu vực kinh tế tập thể đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp vào GDP còn thấp, theo người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024. Ảnh: MPI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024. 

Sáng 2/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024. Với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20 -NQ/TW - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”, diễn đàn được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Tại Ninh Bình Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể; đại diện một số HTX tiêu biểu. 

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết, tại Việt Nam, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX đã hình thành và phát triển gần 70 năm và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, rằng kinh tế tập thể "là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân" và "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị", Thủ tướng đánh giá, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam.

"Khu vực kinh tế tập thể là một trong 4 thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam, gồm kinh tế Nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài", ông nói.