HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Ninh Bình nỗ lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ Hai, 24/04/2023

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp thành phố Tam Điệp tổ chức ký kết chương trình tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời phối hợp hỗ trợ hoạt động của khu vực nêu trên theo hướng hiệu quả hơn.

 

Sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Sinh Dược ở Ninh Bình được nhiều người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. 

Theo đó, tỉnh hỗ trợ ít nhất có 2 hợp tác xã/năm từ trung bình phấn đấu lên khá; vận động thành lập mới từ 5 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác/năm; xây dựng ít nhất 2 hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị; sản xuất sản phẩm OCOP.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Đề án số 16/ĐA-UBND về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025. Kinh nghiệm của Ninh Bình là giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp các ngành chức năng, các huyện, thị xã tăng cường thực hiện các nội dung như triển khai ở thành phố Tam Điệp; tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh thực hiện củng cố hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đề án số 16 nêu trên phù hợp từng vùng, từng huyện.

Tỉnh Ninh Bình phấn đấu trong thời gian tới, tỷ lệ hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả đạt từ 70% trở lên; tỉnh sẽ xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động; tiếp tục phát triển các tổ chức kinh tế tập thể trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, thành lập mới từ 20-25 hợp tác xã/năm; 20-30 tổ hợp tác/năm; tổng số thành viên tăng ít nhất 20%/năm; có 50% số tổ chức kinh tế tập thể liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhất là đối với các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị; sản xuất xanh; sản xuất sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" vào cuộc sống.

Vũ Hùng, tổng  hợp

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?