HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024

Nghiệm thu mô hình triển khai theo Nghị quyết 32/2022NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Thứ Hai, 20/03/2023

Nghiệm thu mô hình triển khai theo Nghị quyết 32/2022 NQ-HĐND ngày 15/7/2022  của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Ngày 16/03/2023, đoàn công tác do đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, đại diện Sở nông nghiệp & PTNT; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nho Quan, Gia Viễn,  đã tiến hành nghiệm thu các mô hình: triển khai theo Nghị quyết 32/2022 NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, tại 03 HTX: HTXNN sinh thái Nho Quan, HTX chăn nuôi và dịch vụ thương mại Đức Long và HTX nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ tổng hợp Đức Cương.

Mô hình nuôi ốc nhồi giống, ốc nhồi thương phẩm triển khai tại HTXNN sinh thái Nho Quan: được triển khai trên quy mô hơn 01 ha đã giúp các hộ thành viên HTX hình thành tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, sản phẩm đem lại có giá trị kinh tế cao và tốt cho sức khoẻ cộng đồng, làm cơ sở quan trọng để xây dựng nông thôn mới.

Mô hình nuôi dê thảo dược thương phẩm triển khai tại HTX chăn nuôi và dịch vụ thương mại Đức Long: quy mô chuồng trại 500m2 với 320 đầu dê, nguồn thức ăn là các loại cây dược liệu đem xử lý, ủ lên men theo quy trình kỹ thuật để cho ra sản phẩm thịt dê thảo dược cung cấp ổn định trên thị trường, đem lại giá trị cao hơn so với chăn thả tự nhiên, giúp thành viên có thu nhập cao hơn. 

Mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm theo hướng hữu cơ triển khai tại HTX nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ tổng hợp Đức Cương: quy mô 0,3 ha. Mô hình đã triển khai và thực hiện thành công thí điểm vùng nuôi thâm canh theo hướng hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, hướng hữu cơ, góp phần tích cực vào việc thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nghiệm thu các mô hình, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả kinh tế cũng như tiềm năng phát triển mà các mô hình đang thực hiện; đồng thời thể hiện rõ sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên minh HTX tỉnh với cấp ủy chính quyền địa phương, Hợp tác xã, sự chủ động đầu tư phần vốn đối ứng của đơn vị và các hộ tham gia mô hình. Mô hình đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch, nội dung đề ra. Phần kinh phí hỗ trợ mô hình được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ công khai, đảm bảo theo quy định của tài chính hiện hành. Thông qua việc triển khai các mô hình  theo Nghị quyết 32/2022 NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra hướng đi mới cho người nông dân trong phát triển kinh tế./.

Nguyễn Phượng- phòng Tuyên truyền.

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?