ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Ba, 05/12/2023

Liên minh HTX tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023

Thứ Ba, 28/02/2023

Sáng 28/02, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023; Ra mắt các sản phẩm HTX gắn với du lịch Ninh Bình và Quán triệt triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/06/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức cán bộ, Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Lê Thị Tâm UVBTV, Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các HTX, đơn vị thành viên liên minh HTX tỉnh.