NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII

Thứ Ba, 13/12/2022

Ngày 4/8, Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 19/7/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Lê Thị Tâm, Bí Thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cùng toàn thể đảng viên cơ quan.

Ngày 4/8, Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 19/7/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Lê Thị Tâm, Bí Thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cùng toàn thể đảng viên cơ quan.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cung, Phó bí thư chi bộ, PCT Thường trực Liên minh HTX tỉnh, trình bày các chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới các cán bộ, đảng viên cơ quan, giúp từng cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ngọc Diệp – Phòng Tuyên truyền

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?