Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 29/05/2023

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy

Thứ Ba, 07/03/2023

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy

 

Sáng ngày 06/3/2023, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu: Ban Chi ủy, Thường trực Liên minh HTX tỉnh và toàn thể cán bộ đảng viên chi bộ, quần chúng trong đơn vị.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đã thông qua chương trình, quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của Hội nghị, Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK, ngày 06/01/2023 của Đảng ủy Khối, Kế hoạch số 03-KH/CB, ngày 10/02/2023 của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh; đồng thời trình bày báo cáo đề dẫn Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

Tại Hội nghị đã có 07 lượt ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung của Chủ đề, làm rõ nội dung và đề ra các giải pháp liên hệ với thực tiễn để thực hiện có hiệu quả việc “giữ vững kỷ cương; tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” của từng bộ phận, từng cán bộ, đảng viên, viên chức trong việc tham mưu triển khai thực nhiệm vụ. Cấp ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề và thống nhất lựa chọn chủ đề chính trong năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân nhằm thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy.

Kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và yêu cầu từng bộ phận các phòng, ban đơn vị căn cứ nhiệm vụ chủ đề năm được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, hoàn thiện bài sinh hoạt chuyên đề theo định hướng và mỗi đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 đảm bảo thiết thực hiệu quả để cuối năm làm cơ sở nhận xét đánh giá đối với từng đảng viên./.

 

Lan Hồng – Ban Chi ủy