HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 30/05/2024

Bàn giao máy tính theo Kế hoạch 185 của UBND tỉnh

Thứ Sáu, 10/11/2023

              Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 và Chương trình xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo. Ngày 09/11 Đoàn cán bộ do đồng chí Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện Thường trực, lãnh đạo Phòng chuyên môn đã bàn giao 08 bộ máy tính cho 4 xã Phú Long, Cúc Phương, Yên Quang và Thạch Bình thuộc huyện Nho Quan; cùng tham gia có phóng viên Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh dự và đưa tin.

          4 xã thụ hưởng chương trình lần này thuộc các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình; với mục tiêu triển khai các bước trong chương trình triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS&MN  nhằm hỗ trợ đồng bào tiếp cận được thông tin về khoa học, công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử để liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế trên mỗi sản phẩm của quê hương và của các HTX, THT, từng bước xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu quả phẩm và nhân rộng các mô hình hiệu qủa giúp đồng bào nâng cao đời sống, ổn định thu nhập góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

          Cũng trong ngày, các đồng chí lãnh đạo đã đến thăm một số mô hình mới, hiệu quả của các HTX, THT trên địa bàn 4 xã. Trao đổi với lãnh đạo địa phương, đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã định hướng về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhất là quan tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đối vưới các mô hình kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn, quan tâm xây dựng và nhân diện các mô hình điển hình, động viên khích lệ thành viên, đồng bào tích cực, chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường liên kết nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm và từng bước ổn định thị trường, giảm thiểu chi phí đầu vào và làm tăng giá trị cây trồng, vật nuôi trên mỗi mô hình./.

Đinh Thái, TPTT

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?