NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025

Thứ Tư, 15/03/2023
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?