HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 18/04/2024

Thay đổi tư duy trong sản xuất lúa nông nghiệp

Thứ Tư, 15/02/2023

Hiện nay, lúa là cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta với diện tích gieo cấy hàng năm hơn 70 nghìn ha (chiếm gần 80% tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm). Tuy nhiên, ngành sản xuất này lại đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi có những giải pháp kịp thời tháo gỡ, đồng thời có chiến lược lâu dài để phát triển sản xuất.