HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thứ Ba, 09/07/2024

Tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XV, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo Ninh Bình điện tử xin giới thiệu nội dung Báo cáo.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024 trong nước và khu vực đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phục hồi kinh tế diễn ra chậm, chưa vững chắc; tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình chính trị thế giới diễn biến căng thẳng, khó lường, bên cạnh áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh, số lượng đơn hàng và quy mô đơn hàng giảm đã tác động đến xu hướng phục hồi của các doanh nghiệp. Đối với tỉnh Ninh Bình, kinh tế tiếp tục đà phục hồi nhưng cũng gặp không ít khó khăn do tác động của tình hình kinh tế chung của thế giới và trong nước.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì và phát triển sản xuất, kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung đẩy mạnh các ngành dịch vụ; phát triển đồng bộ văn hóa-xã hội; cùng sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức. Do vậy, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục có những bước phát triển: 

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,19%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng sông Hồng. Sản xuất công nghiệp phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá; nông nghiệp được mùa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục đạt kết quả tích cực; hoạt động thương mại và dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao, nhất là dịch vụ du lịch.

Văn hóa-xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh Ninh Bình đạt 5,33 triệu đồng/tháng, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 6 khu vực đồng bằng sông Hồng. Tổ chức tốt nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, hội thảo quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế; các giá trị bản sắc độc đáo được quảng bá, lan tỏa toàn cầu, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội. 

Công tác quy hoạch được tập trung chỉ đạo, đã hoàn thành việc lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức công khai, công bố, triển khai thực hiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, tập trung chỉ đạo. 

1. Về kinh tế: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 26.838 tỷ đồng, tăng 8,19%. 

1.1 Về sản xuất công nghiệp: Những tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, như: thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, sức mua giảm; ít đơn hàng; khó tìm kiếm khách hàng… Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những doanh nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn vào giá trị sản xuất của ngành và tăng thu cho ngân sách địa phương. Do vậy, tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 dần phục hồi, từng bước ổn định và đạt mức tăng trưởng khá tích cực so với cùng kỳ. GRDP ngành công nghiệp - xây dựng đạt 9.251 tỷ đồng, tăng 10,45%; riêng công nghiệp đạt 7.205,9 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 6 tháng đầu năm đạt gần 15,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ và đạt 46,3% kế hoạch năm. 

- Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân tính đến hết ngày 30/6/2024 đạt 34,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Thống kê của Bộ Tài chính, tỉnh Ninh Bình đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

1.2 Về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường

- Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch được quan tâm. Quyết liệt chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngay sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch để thống nhất với quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch, Hội nghị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo, từ đó đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch quan trọng, nhất là: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040; Quy hoạch xây dựng khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

- Công tác quản lý nhà nước về xây dựng được tăng cường; tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đề án phân loại đô thị và công nhận loại đô thị, góp phần gia tăng số lượng, chất lượng đô thị và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa theo lộ trình đề ra. Chỉ đạo tập trung triển khai Chương trình phát triển đô thị "thành phố Hoa Lư"; lập Đề án xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở hữu danh hiệu UNESCO-Nhận thức lý luận, kiến tạo thể chế và hành động địa phương" nhằm nhận diện đặc trưng, cấu trúc, chức năng của đô thị di sản và kinh tế di sản đối với quản lý và phát triển, qua đó kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển đô thị di sản tại Ninh Bình. 

- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, triển khai các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải ngân và thi công công trình hạ tầng quan trọng. Đã tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường Đồng Giao, tuyến đường Đông Tây (giai đoạn 1) đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường bộ cao tốc Bắc-Nam kết hợp với Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024, tạo khí thế và động lực ngay từ đầu năm.

- Công tác quản lý về tài nguyên - môi trường đạt nhiều kết quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về môi trường.

1.3 Về sản xuất nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo đảm bảo theo đúng khung thời vụ và kế hoạch đề ra. GRDP toàn ngành đạt 2.617 tỷ đồng, tăng 2,75%. Vụ Đông Xuân 2023-2024 được đánh giá là vụ được mùa toàn diện cả về năng suất và giá trị; tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm 80% tổng diện tích.

- Sản xuất chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn đều tăng so với cùng kỳ, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển thuận lợi, sản lượng thủy sản đạt 38,8 nghìn tấn, tăng 5,2%, đạt 49,2% kế hoạch năm.

- Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng, chống lụt bão tiếp tục được chú trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 tại các huyện, thành phố và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đề xuất các điểm xung yếu bị hư hỏng cần phải khắc phục ngay đảm bảo vận hành hiệu quả trong mùa mưa bão.

- Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa theo hướng đô thị di sản, xanh và bền vững đã làm thay đổi toàn diện diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở tỉnh. Huyện Yên Khánh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

1.4. Về thương mại và dịch vụ: Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. GRDP toàn khu vực đạt 10.456 tỷ đồng, tăng 9,43%

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường toàn tỉnh đạt trên 39,4 nghìn tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,51% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 1.694 triệu USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ, đạt 52,1% kế hoạch năm. Tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 1.567,4 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ, đạt 48,9% kế hoạch năm.

- Hoạt động vận tải tiếp tục đà tăng trưởng. Hoạt động Du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 6,28 triệu lượt khách, tăng 38,5% so với cùng kỳ, đạt 83,7% kế hoạch năm; tổng số lượt khách lưu trú đạt 1,18 triệu lượt, tăng 79,4% so với cùng kỳ và đạt 75,5% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 5.939 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 72% kế hoạch năm.

1.5. Về tài chính, tín dụng ngân hàng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7.968 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, đạt 42,8% dự toán (cao hơn trung bình chung cả nước là 25%). Số thu trên đã loại trừ số hoàn thu thuế và số thuế được gia hạn, nếu tính cả 2 khoản trên tổng thu là 10.077 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ, đạt 54,1% dự toán.

Trong đó: thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) là 4.850,6 tỷ đồng, đạt 43,1% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 1.415,5 tỷ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ, đạt 38,3% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.639,9 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ, đạt 45,5% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.925,9 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ, đạt 49,1% dự toán.

- Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ bản đảm bảo vốn tín dụng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 75.992 tỷ đồng, tăng 6,9%; tổng dư nợ cho vay ước đạt 117.659 tỷ đồng, tăng 1,6%.

1.6. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, hoạt động đối ngoại

Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, Ban xúc tiến đầu tư của tỉnh đã họp định kỳ thường xuyên, báo cáo tiến độ các vị trí dự kiến thu hút đầu tư, kịp thời chỉ đạo các khó khăn, vướng mắc; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục duy trì các buổi đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp định kỳ hàng tháng. Chỉ số PCI của tỉnh năm 2023 tăng cao về điểm số và thứ bậc, đạt 67,83 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 bậc so với năm 2022, tăng 39 bậc so với năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 13 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 55 lượt dự án với tổng vốn đăng ký là 3.229 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Hoạt động đăng ký doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh đăng ký thành lập mới 644 với tổng số vốn đăng ký đạt 4.763 tỷ đồng; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 10,7% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 51,5% so với cùng kỳ.

1.7. Về hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của tỉnh với những hoạt động hai chiều sôi nổi, độc đáo, đặc sắc, hiệu quả và thắm tình hữu nghị.

2. Về văn hóa-xã hội

- Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 10.966 người, tăng 8,4% so với cùng kỳ, đạt 56,5% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động 1.024 người, tăng 16,2% so với cùng kỳ, đạt 73,1% kế hoạch năm. Kịp thời giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 1.289 trường hợp với tổng số tiền 25,6 tỷ đồng. 

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm, công tác bình đẳng giới được chú trọng.

Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025. Đến nay, toàn tỉnh đã có 208 hộ khởi công xây dựng (gồm: 162 hộ xây mới và 46 hộ sửa chữa), 43 hộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng (trong đó 26 hộ xây mới, 17 hộ sửa chữa).

- Chất lượng dịch vụ y tế, y tế cơ sở, y tế dự phòng tiếp tục được nâng lên; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian diễn ra nhiều lễ hội, thời tiết chuyển mùa đầu năm mới; bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh, triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng. Nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được ứng dụng thành công. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường.

-  Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục được nâng cao, đặc biệt, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, tỉnh Ninh Bình có số lượng và chất lượng giải tăng cao với 71/82 học sinh đạt giải, chiếm 86,6%, đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay và xếp thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia; chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả tốt, tạo niềm tin lớn đối với phụ huynh, học sinh và toàn thể Nhân dân.

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, phát thanh và truyền hình được tổ chức sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội, qua đó góp phần lan tỏa tích cực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, truyền cảm hứng cho Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

3. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, dân tộc, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Công tác xây dựng chính quyền được tập trung chỉ đạo. Tập trung xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025 và Đề án chi tiết thành lập thành phố Hoa Lư.

- Hiệu quả quản lý nhà nước về tư pháp được nâng lên, nhất là công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt. Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2023 đạt 88,72%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2022); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI đạt 44,0721 điểm, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2022); chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII đạt 43,39 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường và tập trung chỉ đạo tích cực ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng. Tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

4. Về an ninh-quốc phòng:

Lực lượng Quân sự địa phương duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, chất lượng được nâng lên; tổ chức Lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo trang trọng, hiệu quả.  

Lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò xung kích của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư; tổ chức thành công Lễ ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, hạn chế

- Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh.

- Công tác triển khai thực hiện đấu giá các khu đất đặc thù, phân chia ngân sách cấp tỉnh 100% còn chậm.

- Một số dự án lớn còn có vướng mắc về thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư. Công tác GPMB của một số dự án đầu tư công gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị còn nhiều hạn chế, bất cập.

- Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; xảy ra 2 vụ cháy tại Nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

2. Nguyên nhân

Về khách quan

- Tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, chưa vững chắc, thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm, bên cạnh áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, số lượng đơn đặt hàng và quy mô đơn hàng giảm... đã ảnh hưởng lớn đến phát triển công nghiệp của tỉnh.

- Quy trình, trình tự thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều bước, thủ tục kéo dài, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

- Công tác GPMB của một số dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do: (1) công tác quy hoạch, xây dựng khu tái định cư mất nhiều thời gian (phải thực hiện GPMB, các thủ tục đấu thầu tư vấn, xây lắp…); (2) công tác xác định giá bồi thường đối với đất ở tại một số vị trí, khu vực còn gặp khó khăn do giá thực tế chưa có để so sánh, áp dụng; (3) quy trình thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mất nhiều thời gian.

Về chủ quan

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự sâu sát, quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, một số việc chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Một số chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt phối hợp tốt trong việc bồi thường, GPMB và giải quyết các thủ tục về đất đai, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thi công dự án. Một số huyện, thành phố chưa tích cực, chủ động trong việc xác định vị trí, địa điểm và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đặc thù để điều tiết 100% về ngân sách tỉnh.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa cao. Chưa có các giải pháp hiệu quả trong phòng cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường và khắc phục các khó khăn trong sản xuất. 

DỰ BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt từ 8% trở lên (cao hơn mục tiêu kế hoạch là 7,6% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra).

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

(i)  Thứ nhất: Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các Nghị quyết về đầu tư công.

Tập trung rà soát tình hình thực hiện, kết quả đạt được và đánh giá khả năng, mức độ hoàn thành đối với từng chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ trong thời gian tới, nhằm quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất, nỗ lực hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra.

Thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất và kinh doanh.

(ii) Thứ hai: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Điệp II, Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phú Long, Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình làm cơ sở để thu hút đầu tư trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện kiểm tra các dự án ngoài ngân sách có tiến độ hoàn thành trong năm 2024. Kiên quyết thu hồi đất các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, tạo quỹ đất để thu hút dự án mới.

(iii) Thứ ba: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị trên địa bàn. Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định, nhất là việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với nội dung quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện các quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

(iv) Thứ tư: Tập trung thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025; hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư",  Đề án xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ; đẩy nhanh tiến độ lập các Đề án phân loại đô thị loại V trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc, đô thị của "thành phố Hoa Lư" sau sáp nhập, đảm bảo đồng bộ.

(v) Thứ năm: Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm có ý nghĩa quan trọng tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh. Tập trung rà soát các dự án đầu tư công, xây dựng phương án điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn của những dự án triển khai chậm, không có khả năng giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn cao để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án giao thông trọng tâm, quan trọng; phấn đấu hoàn thành Dự án cầu vượt Sông Vân và khởi công Dự án QL.38B vào dịp Quốc khánh 2/9/2024 theo kế hoạch đề ra.

(vi) Thứ sáu: Phát triển các ngành dịch vụ thế mạnh của địa phương gắn với ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng nội địa, không xảy ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống.

Tăng cường các giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu, phát triển các hoạt động văn hóa địa phương, văn hóa cơ sở gắn du lịch với các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm lưu niệm, quà tặng mang tính đặc trưng riêng phục vụ du khách.

(vii) Thứ bảy: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách, mở rộng cơ sở thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu thuế; nhất là thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng. Tập trung hoàn thiện trình tự thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch, nhất là các khu đất đặc thù phân chia 100% cho ngân sách tỉnh. Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. 

(viii) Thứ tám: Tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, công nghệ cao, thông minh; tăng cường đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, tăng hàm lượng khoa học công nghệ. Phát triển sản xuất thủy sản, nhất là các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Chú trọng phát triển thủy lợi và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục tập trung công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch, tập trung hoàn thiện các tiêu chí để trình Trung ương công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

(ix) Thứ chín: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, minh bạch hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung cũng như khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. 

Thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục tập trung, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là các bệnh theo mùa; đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

3. Chủ động chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. 

4. Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43 ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công chương trình "Festival Ninh Bình lần thứ III"; nghiên cứu triển khai Dự án "Thắp sáng Dục Thúy Sơn" tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

6. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời ngăn ngừa và xử lý các sai phạm ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hạn chế thấp nhất việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, nhất là nguy cơ hình thành các "điểm nóng". 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, thực hiện khắc phục các tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các thông báo, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

7. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

8. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của tỉnh Ninh Bình, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, thiên nhiên và con người Ninh Bình tới bạn bè quốc tế...

9. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ được giao, không để chậm việc, sót việc và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; tổ chức tổng kết năm 2024, đánh giá rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đưa ra giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 đảm bảo sát thực, hiệu quả, có tính khả thi cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo Tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh trân trọng báo cáo. 

Nguyễn Phượng- Phòng Tuyên truyền, Theo báo Ninh Bình

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?