HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Tập huấn cho cán bộ vùng đồng bào dân tộch thiểu số và miền núi

Thứ Tư, 03/07/2024

 

          Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, Ngày 03/7, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở thuộc 7 xã miền núi tại Hội trường Nhà văn hoá xã Phú Long cho các xã gồm: Phú Long, Quảng Lạc, Kỳ Phú, Cúc Phương, Văn Phương, Yên Quang, Thạch Bình và 4 thôn thuộc 2 xã Phú Sơn, Xích Thổ huyện Nho Quan.

          Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là các bộ chính quyền, đoàn thể từ xã đến các thôn, bản và những người có uy tín trong cộng đồng. Với thời gian 5 ngày, ban tổ chức lớp triển khai 3 ngày học với các nội dung: Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hôi hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo; Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kỹ năng xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương, tìm hiểu thị trường gắn với tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào ở ngoài tỉnh và tổ chức 02 ngày đi thăm mô hình điển hình về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn. Giảng viên của lớp được Ban tổ chức mời các Tiến sỹ, giảng viên cao cấp có chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệm giảng dạy lâu năm truyền đạt, do đó đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía học viên về tham gia lớp./.

Đinh Thái PTTr.

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?