HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024

Sinh hoạt chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”

Thứ Hai, 06/05/2024

Bám sát Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tại Thông báo số 899-TB/TU ngày 02/12/2022 Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 và  thực hiện tốt Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 03/01/2023 và Văn bản số 987-CV/BTGTU ngày 31/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn bản số 866-CV/ĐUK ngày 05/02/2024 của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tổ chức triển khai đến từng tổ Đảng, đảng viên trong toàn Chi bộ. 

Theo đó, chiều ngày 06/5/2024, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề về thực hiện chủ đề công tác năm 2024. Tổng số đảng viên của Chi bộ về dự: 15/16 đảng viên. Đồng chí Lê Thị Tâm- Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh dự, chỉ đạo, chủ trì Hội nghị. Tại hội nghị, các tổ Đảng theo phân công đã trình bày quan điểm, nhận thức và làm rõ về các nội dung với chủ đề tổng quát là Giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật HTX năm 2023 với 03 chuyên đề chuyên sâu gồm: Tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2023 thông qua triển khai hình thức thi tìm hiểu trực tuyến – những giải pháp triển khai thiết thực hiệu quả;Tuyên truyên, phổ biến Luật HTX năm 2023 thông qua công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX, THT – những nội dung cốt lõi cần quan tâm triển khai và Giải pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho HTX có sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2024 đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ của Chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh HTX tỉnh về kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất trong công tác tham mưu và thực thi nhiệm vụ đồng thời thể hiện quyết tâm của Chi bộ xây dựng tổ chức đảng trong sạch; cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó thúc đẩy KTTT, HTX phát triển. 

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Chủ trì hội nghị ghi nhận đánh giá cao sự chuẩn bị của các tổ Đảng và đề nghị các tổ Đảng tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý, phát triển và hoàn thiện bài sinh hoạt chuyên đề thành sáng kiến công tác, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2024./.

 

 Lan Hồng – Chi ủy viên

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?