HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Nâng cao năng lực công tác kế toán hợp tác xã nông nghiệp

Thứ Năm, 27/06/2024

          Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò, quan trọng trong thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển, đặc biệt là ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, để tận dụng tốt nhất những ưu đãi này, đòi hỏi các hợp tác xã nông nghiệp phải có năng lực quản lý tài chính và tổ chức tốt công tác kế toán, song đây hiện đang là khâu yếu nhất của các hợp tác xã nông nghiệp tại nhiều đơn vị. 

Trong những năm qua, hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn tỉnh liên tục phát triển cả về số lượng và lĩnh vực hoạt động, tạo nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội địa phương. Để đạt được kết quả trên, một phần là nhờ vào hoạt động hỗ trợ tài chính kế toán. 

Sau khi khảo sát đánh giá hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh nhận thấy năng lực quản lý tài chính và công tác tài chính kế toán ở nhiều đơn vị vẫn còn rất hạn chế đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đặc thù của HTX chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nên doanh thu không lớn, chưa có quy chế chi tiêu nội bộ, Ban kiểm soát HTX chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ, cán bộ kế toán công tác tại các HTX chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa cập nhật kịp thời những thay đổi trong chính sách của nhà nước nên vẫn còn sai sót. Liên minh HTX tỉnh xác định việc nâng cao chất lượng công tác tư vấn tài chính kế toán sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm mục tiêu nâng cao tính tự chủ và năng lực của HTX.

Do đó, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác tư vấn kế toán cho các nhân viên kế toán HTX, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực kế toán nội bộ. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức khác cập nhật thông tư mới cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác kế toán, cài đặt thêm cho các đơn vị được sử dụng phần mềm kế toán hợp tác xã. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử nhằm thay thế hóa đơn giấy theo đúng lộ trình ứng dụng công nghệ trong quản lý hóa đơn, thuế. Từ năm 2019 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện rà soát, tư vấn trực tiếp công tác phần mềm kế toán cho nhiều đơn vị trong tỉnh. Riêng trong năm 2024 Liên minh HTX tỉnh là thực hiện 02 lớp tập huấn về Cập nhật kiến thức về kế toán trong HTX dịch vụ nông nghiệp, Kiểm soát nội bộ trong HTXNN đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh từng bước cải thiện năng lực làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ trong đó có công tác tài chính kế toán, tạo điều kiện cho các HTX ngày càng phát triển./.

Nguyễn Phượng- Phòng Tuyên truyền

 

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?