HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 18/04/2024

Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình tổng kết hoạt động năm 2023

Thứ Ba, 16/01/2024

 

Ngày 16/01, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và điều hành hội nghị có đồng chí Lê Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Đại diện các sở ban ngành đoàn thể; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI; cán bộ chuyên trách cơ quan Liên minh; phóng viên Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh dự và đưa tin.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 2 Liên hiệp HTX, 504 HTX (tăng so với cuối năm 2022 là 37 HTX), trong đó có: 397 HTX lĩnh vực nông nghiệp (212 HTX dịch vụ nông nghiệp và 185 HTX chuyên ngành); 68 HTX phi nông nghiệp, 39 Quỹ tín dụng nhân dân, thu hút trên 337.415 thành viên tham gia, doanh thu bình quân năm 2023 đạt 2.710 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 160 triệu đồng/HTX., thu nhập của lao động thường xuyên trong HTX đạt 55 triệu đồng/năm.

 Toàn tỉnh có 77 HTX, 02 LHHTX  sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, một số HTX ứng dụng công nghệ cao, liên kết hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số chuỗi sản phẩm như chuỗi các sản phẩm dược liệu; chuỗi rau, củ, quả an toàn; chuỗi các sản phẩm dê, gà, lợn thảo dược; chuỗi chạch sụn; chuỗi gạo chất lượng cao, trà rau má, dược liệu... với lợi ích mang lại cho thành viên là chi phí đầu vào thấp, chất lượng sản phẩm cao, giá bán và thu nhập tăng trên 25-35%, hoạt động của HTX năng động, sáng tạo, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, khu vực KTTT, HTX còn gặp không ít khó khăn như về năng lực tài chính yếu, khả năng cạnh tranh thấp, quản trị hạn chế; khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, tìm kiếm thị trường tiêu thụ còn mức độ, việc thực hiện một số quy định theo Luật chưa đảm bảo (đăng ký thuế, hóa đơn điện tử); thiếu máy móc, thiết bị, điều kiện cơ sở hạ tầng; khó khăn trong thủ tục cấp chứng nhận các tiêu chí chất lượng sản phẩm/dịch vụ; việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm …

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại trong năm 2023,năm 2024, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tập trung củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX theo chiều sâu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc và giá trị HTX theo Luật HTX năm 2012 và sớm khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, mang lại lợi ích thiết thực và liên kết chặt chẽ thành viên; thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và thành thị, các thành phần kinh tế khác tham gia; tạo chuyển biến rõ rệt đối với kinh tế HTX trên tất cả các mặt. phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đạt từ 75% trở lên. Thành lập mới ít nhất 25 HTX, 20 THT; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho ít nhất 300 lượt cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu giúp việc về kinh tế tập thể trong toàn tỉnh; 500 lượt cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường các hoạt động liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu ít nhất 25 HTX được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng, các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa...

Nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ, ưu đãi để thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trong hoạt động ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào bảo vệ môi trường để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để nghiên cứu, đề xuất cơ chế và tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

 Tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh nhằm tháo gỡ về cơ chế, chính sách, những tồn tại, khó khăn đối với các HTX. Tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, thành viên và người lao động trong các Hợp tác xã.

Phòng Tuyên truyền

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?