HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 30/05/2024

Chính thức khởi động Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2023”

Thứ Hai, 01/04/2024

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi “tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2023”, sáng ngày 01/4/2024 Cổng thông tin điện tử Cuộc thi trực tuyến đã chính thức khởi động.

Đối tượng tham gia cuộc thi là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (bao gồm học sinh THPT và sinh viên)

Nội dung thi là Những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV.

Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên Internet; được tổ chức trong thời gian quý II, năm 2024 với 03 đợt thi trong 3 tháng 4, 5 và tháng 6/2024; mỗi lần thi trong thời gian 25 phút người tham gia thi phải trả lời 50 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 2 hoặc 4 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng.   

Với phương châm: đơn giản, dễ hiểu, dễ tham gia, Cuộc thi sẽ là dịp để phổ biến sâu rộng Luật HTX năm 2023 đến toàn thể thành viên HTX nói riêng và nhân dân nói chung./.

Nội dung chi tiết: Xem tại đây!

https://lmhtxninhbinh.org.vn/uploads/images/QUYET%20DINH%20THE%20LE%20CUOC%20THI.docx

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?