Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 27/03/2023

Xây dựng thương hiệu rau má Yên Thắng

Thứ Hai, 13/03/2023

Xây dựng thương hiệu rau má Yên Thắng

 

Tận dụng quỹ đất, HTX nông nghiệp Vân Trà, xã Yên Thắng (Yên Mô) đã chuyển đổi đất màu kém hiệu quả sang trồng cây rau má. Đến nay, mô hình sản xuất rau má theo hướng hữu cơ của HTX nông nghiệp Vân Trà đang được triển khai, đầu tư công nghệ, chế biến thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, từ đó nâng cao giá trị và tạo thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.