HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Tư vấn bước đầu sáng lập viên mô hình dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản và chế tạo cơ khí

Thứ Năm, 30/06/2022

Xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của các thành viên đang kinh doanh mô hình dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản và chế tạo cơ khí  trên địa bàn xã Gia Trung, huyện Gia Viễn. Ngày 29/06/2022, tại xã Gia Trung, Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư HTX, Liên minh HTX tỉnh tổ chức tư vấn bước đầu cho các sáng lập viên mô hình dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản và chế tạo cơ khí trên địa bàn xã Gia Trung về Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản liên quan và quy trình tổ chức, thành lập Hợp tác xã.

Xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của các thành viên đang kinh doanh mô hình dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản và chế tạo cơ khí  trên địa bàn xã Gia Trung, huyện Gia Viễn. Ngày 29/06/2022, tại xã Gia Trung, Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư HTX, Liên minh HTX tỉnh tổ chức tư vấn bước đầu cho các sáng lập viên mô hình dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản và chế tạo cơ khí trên địa bàn xã Gia Trung về Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản liên quan và quy trình tổ chức, thành lập Hợp tác xã.

Tại buổi tư vấn, đồng chí Nguyễn Duy Thành, Giám đốc Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư HTX,  Liên minh hợp tác xã tỉnh đã giới thiệu khái quát Luật HTX 2012; các văn bản hướng dẫn, chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX; quy trình và các bước thành lập HTX theo Luật HTX 2012; xác định thành viên và dự kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX; cách tổ chức hoạt động của mô hình HTX; … vai trò của HTX trong quản lý, điều hành hoạt động; vai trò liên kết sản xuất, hỗ trợ của mô hình; hướng dẫn xây dựng dự thảo phương án sản xuất kinh doanh, dự thảo điều lệ và xác định góp vốn điều lệ của HTX đảm bảo đúng luật; đồng thời hướng dẫn quy trình xây dựng nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm.

Các sáng lập viên đã trao đổi về những vấn đề liên quan đến thành lập HTX như: Kế hoạch và các bước tiến hành thành lập HTX; Dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát HTX; dự kiến số lượng thành viên và phương án góp vốn; quy trình xây dựng nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm; quy cách sử dụng nhãn hiệu sản phẩm,... Tại đây, đồng chí cũng đã định hướng cho sáng lập viên về phát triển thương hiện sản phẩm và phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản theo chuỗi và theo hướng chuyên canh nhằm phát huy thế mạnh của địa phương về mục tiêu gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương.

Sau buổi tư vấn, các sáng lập viên nhất trí thành lập HTX và mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư HTX Liên minh HTX tỉnh tạo điều kiện tư vấn hỗ trợ các thủ tục thành lập HTX và  thống nhất các nội dung còn lại giao cho sáng lập viên xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành lập HTX./.

Nguyễn Hường – Trung tâm

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?