HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Liên minh HTX tỉnh chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ Tư, 16/11/2022

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Lê Thị Tâm gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cùng toàn thể nhân dân tập hợp sức mạnh đại đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí cũng mong rằng thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm hơn nữa tới khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, giúp cho khu vực kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Nguyễn Phượng - Văn phòng

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?