NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Ký kết chương trình phối hợp với UBND Thành phố Tam Điệp giai đoạn 2023 – 2025

Thứ Tư, 12/04/2023

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" và Đề án số 16/ĐA-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chiều ngày 12/4, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND TP Tam Điệp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030.