HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn cả nước phục hồi và phát triển ổn định

Thứ Tư, 28/12/2022

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 28/12 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Lãnh đạo một số Ban, Đơn vị trực thuộc được phân công chủ trì xây dựng báo cáo, tài liệu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 8, khoá VI sẽ tập trung vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp về một số nội dung như: báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Tờ trình xin ý kiến về Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện hình ảnh của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ nhận diện hình ảnh; Chương trình xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cho Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp Hợp tác xã (LH HTX) , Tổ hợp tác THT) giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch tuyên truyền nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023)...

Quang cảnh tại Hội nghị

Theo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, năm 2022, cả nước thành lập mới là 2.187 HTX, 3.531 THT, 17 LHHTX. Theo đó, tính đến nay, cả nước có 29.021 HTX (19.395 HTX nông nghiệp (66,9%); 2.448 HTX CN-TTCN (8,44%); 2.329 HTX TMDV (8,03%); 1.662 HTX GTVT (5,73%); 877 HTX xây dựng (3,02%); 554 HTX môi trường (1,9%); 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân (4,0%); 575 HTX lĩnh vực khác (1,98%)); có 123.241 THT; trong đó 73.204 THT nông nghiệp (chiếm 59,4%) và 50.037 THT phi nông nghiệp (chiếm 40,6%). Hiện có 125 LHHTX (92 LHHTX nông nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tổng hợp, 04 LHHTX CN-TTCN, 4 LHHTX GTVT, 05 LHHTX TMDV, 02 LHHTX xây dựng và 01 LHHTX khác). Một số LHHTX thành lập mới: LHHTX Tây Thanh (Thanh Hóa), LHHTX Thủy sản Mekong (Hậu Giang), LHHTX lúa gạo Xà No Mekong (Hậu Giang), LHHTX dê Ninh Bình (Ninh Bình). 47 tỉnh, thành phố; có 78 LHHTX đang hoạt động, chiếm 61,9% tổng số LHHTX.

Theo đánh giá, số lượng HTX, LHHTX, THT thành lập mới và hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn; một số sáng lập viên trẻ khởi nghiệp qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các loại hình HTX, LHHTX, THT trên địa bàn cả nước phục hồi dần vào cuối quý II, phát triển ổn định trong quý III và IV; hầu hết hoạt động ổn định trở lại, phát triển và có doanh thu, lợi nhuận khá; cho thấy mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân, phục vụ sản xuất kinh doanh bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình hành động phục hồi kinh tế. 

Quang cảnh tại Hội nghị

Cũng trong năm 2022, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đối với cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tham mưu, đề xuất và chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về kinh tế tập thể; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 và các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành các đề án, dự án, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ HTX; Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên, làm cầu nối cho Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể; Đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin; Huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, tập đoàn tài chính để huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX.

Đối với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX với cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ trì thực hiện kiểm tra, giám hoạt động của HTX và tham gia một số hoạt động quản lý nhà nước về HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX; Chú trọng công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên; Tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ, chủ trì tuyên truyền vận động thành lập, tổ chức lại hoạt động, thu hút tham gia thành viên, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX.

Quang cảnh tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, theo kế hoạch, năm 2023 củng cố tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể; xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương; Nhà nước tạo điều kiện về kinh phí và cơ chế cho hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung phát triển dịch vụ công, chú trọng công tác đào tạo, xúc tiến thương mại, công nghệ và tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các HTX, LHHTX và THT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ như tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; tập trung xây dựng Luật HTX (sửa đổi); hướng dẫn, cung cấp thông tin, vận động thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, HTX; Củng cố tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể;...

Tại cuộc họp, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như những cố gắng, đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong năm 2022. Những ý kiến đóng góp của các Uỷ viên Ban Thường vụ tại Hội nghị đều được tiếp thu, tổng hợp để bổ sung trình tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7 khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn vca.vn

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?