NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Công đoàn Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Thứ Năm, 27/10/2022

Thực hiện nghị quyết của Ban Chi ủy Chi bộ Liên minh HTX tỉnh; Chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn cơ quan. Ngày 26/10/2022, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về ứng dụng các giải pháp công nghệ số phục vụ chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cung – Ban Chi ủy Chi bộ, Phó Chủ tịch thường trực và các đồng chí Phó Chủ tịch cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe cán bộ, công đoàn viên trình bày nội dung chuyên đề của từng phòng, theo Kế khoạch mỗi phòng chuyển bị 02 nội dung, trong đó, nội dung Phòng Nghiệp vụ là Lựa chọn đối tượng và lập phương án chuyển đổi số cho HTX, Những khó khăn và giải pháp triển khai chuyển đổi số trong HTX; Phòng Tuyên truyền: Nội dung tư vấn khi tiếp cận đối tượng của dự án, Phương pháp phù hợp nhất khi triển khai dự án; Văn phòng: Phương pháp lựa chọn đối tượng tham gia dự án chuyển đổi số, Phương pháp tư vấn xây dựng dự toán, đề xuất tham gia. Tại đây, các đại biểu có ý kiến trao đổi, thảo luận về nội dung chuyên đề của từng phòng với mục đích nhằm giúp cán bộ, công đoàn viên cơ quan hiểu rõ từng nội dung của chuyên đề, để thống nhất từ nhận thức, tư duy đến phương pháp tiếp cận và triển khai hoạt động tư vấn hỗ trợ giúp các HTX lựu chọn và ứng dụng giải pháp công nghệ số phù hợp vào mô hình hoạt động của đơn vị mình.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Thái – Chủ tịch Công đoàn Liên  minh HTX tỉnh đề nghị các cán bộ, công đoàn viên và từng phòng nghiên cứu hoàn thiện nội dung chuyên đề của từng phòng chuyên môn cụ thể để sát với thực tế hơn áp dụng cho từng mô hình hoạt động của các Hợp tác xã đạt hiệu quả cao trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh ./.

Nguyễn Hường – BCH.CĐ

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?