Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 27/03/2023

Xây dựng Chương trình hành động cụ thể để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Thứ Ba, 16/08/2022

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII:

Ngày 16/8, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng Ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ nhân viên và người lao động trong Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ nhân viên và người lao động trong Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được nghe báo cáo viên truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

 

Đồng chí Phùng Khánh Toản, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ phát biểu lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Đó là: Nghị quyết số 18- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cấp ủy các cấp, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên, cán bộ nhân viên và người lao động trong Đảng bộ nắm vững nội dung, tuyên truyền rộng rãi văn kiện, những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ đó, cấp ủy các cấp, các tổ chức đoàn thể xây dựng Chương trình hành động cụ thể để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; Góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới...

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quán triệt 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Nhấn mạnh Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới là Nghị quyết trực tiếp liên quan đến Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về kinh tế tập thể, đó là, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đồng chí Bí thư Đảng đoàn đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ nhân viên và người lao động trong Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết này là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của cả Hệ thống trong thời gian tới. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối họp với Đảng đoàn, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng cấp và các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tổ chức mình.

 

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc

Nội dung chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động, kết quả dự kiến và thời gian hoàn thành..., đảm bảo khả thi, thiết thực và hiệu quả. Hằng năm sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện chương trình hành động của từng tổ chức.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Theo Lê Huy - Quang Trung/ Nguồn vca.org.vn