Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Tư, 01/02/2023

Nông dân Khánh Hồng tích cực chăm sóc rau màu phục vụ Tết

Thứ Sáu, 16/12/2022

Thời tiết vụ Đông năm 2022 được đánh giá là diễn biến bất thường, khiến rau vụ Đông đợt 1 năng suất thấp. Vì vậy, những ngày này trên các cánh đồng thuộc xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, các hộ nông dân đang tích cực chăm sóc rau vụ Đông đợt 2 để có sản phẩm kịp cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán 2023.