Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 27/03/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát một số cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tại thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô

Thứ Tư, 01/03/2023

Chiều 1/3, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát, nắm tình hình tại một số cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP của tỉnh tại thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô.