HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 30/05/2024

Mẫu hồ sơ thành lập mới Hợp tác xã

Thứ Năm, 05/01/2023

Các bước, hồ sơ thủ tục để tiến hành thành lập mới HTX

1. Quét để tải xuống: 

2. Nhấn vào đường link để tải xuống:

/uploads/images/album/M%E1%BA%AAU%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20M%E1%BB%9AI%20H%E1%BB%A2P%20T%C3%81C%20X%C3%83.doc

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?