NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2021

Thứ Ba, 29/03/2022

Ngày 22/3/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 843/TB-LĐTBXH về tình hình tai nạn lao động năm 2021. Để chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tại văn bản nêu trên, đảm bảo phù hợp, an toàn và hiệu quả. Báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 22/3/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 843/TB-LĐTBXH về tình hình tai nạn lao động năm 2021. Để chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ tại văn bản nêu trên, đảm bảo phù hợp, an toàn và hiệu quả. Báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

tải về

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?