HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024

Kiêm tra điều kiện thực hiện mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tại huyện Kim Sơn

Thứ Hai, 18/07/2022

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Ninh Bình năm 2022. Ngày 15/7/2022, đoàn công tác do đại diện Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành khảo sát thực nghiệm và kiểm tra các điều kiện của một số mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tại Kim Sơn.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Ninh Bình năm 2022. Ngày 15/7/2022, đoàn công tác do đại diện Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành khảo sát thực nghiệm và kiểm tra các điều kiện của một số mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tại Kim Sơn.

Qua kiểm tra thực tế và khảo sát điều kiện thực hiện mô hình tại các địa điểm, đoàn khảo sát nhận thấy các HTX đều có nhu cầu nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị hàng hóa, mở rộng kết nạp thành viên. Tuy nhiên, các HTX vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, như: thiếu máy móc, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho việc thực hiện chế biến sâu sản phẩm từ thô thành tinh: HTX thủy sản Kim Sơn; HTX thủy sản Văn Hải.

Căn cứ vào khảo sát thực tiễn, đoàn khảo sát đã thống nhất với chính quyền địa phương lựa chọn và hỗ trợ các HTX bảo đảm điều kiện tham gia xây dựng mô hình, phù hợp với nguồn lực theo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Nguyễn Phượng, Văn Phòng

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?