ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Ba, 05/12/2023

Khối các Hội đặc thù ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thứ Sáu, 03/03/2023

Ngày 3/3, Khối các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Vũ Văn Cung, Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX tỉnh dự và tham gia ký kết giao ước thi đua.

Khối các Hội đặc thù ký kết giao ước thi đua năm 2023

Biểu dương, khen thưởng các tổ chức Hội có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2022 đã đi qua với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh. Với động lực là phong trào thi đua, Khối các Hội đặc thù của tỉnh cũng đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhờ đó, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, bước sang năm 2023, toàn Khối thi đua đã đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch, nội quy, quy chế của đơn vị; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh... 

Đặc biệt, các đơn vị trong khối đã thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi một số nội dung trọng tâm theo chủ đề năm 2023 của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất" với các mục tiêu cụ thể: một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; hâi là, Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất" bằng những phong trào, nhiệm vụ cụ thể; ba là, tập trung thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở"; bốn là, ttập trung đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, điều lệ, nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức thành viên trong khối năm 2023…

Tại hội nghị, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin - Trưởng khối thi đua các Hội đặc thù năm 2022 đã thông báo kết quả khen thưởng của Khối thi đua các Hội đặc thù năm 2022; đại diện các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Vũ Hùng, Phòng Nghiệp Vụ

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?