Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 29/05/2023

Khánh Thủy được cấp mã vùng trồng cây dược liệu trạch tả

Thứ Tư, 15/02/2023

Cuối năm 2022, xã Khánh Thủy (Yên Khánh) đã hoàn thiện các điều kiện và được cấp mã vùng sản xuất cây dược liệu trạch tả. Vùng trồng cây dược liệu trạch tả có diện tích hơn 50 ha tại xóm 3, xã Khánh Thủy với 30 hộ tham gia.