NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX”

Thứ Hai, 12/12/2022

Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022 của BCH Liên minh HTX Việt Nam. Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình và các đơn vị thành viên đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng đợt khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021.

 

Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022 của BCH Liên minh HTX Việt Nam. Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình và các đơn vị thành viên đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng đợt khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021.

Xác định “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX”  hàng năm là chỉ số đo lường mức độ hài lòng của HTX về sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy quá trình chuyển đổi số bằng việc sử dụng các phiếu điện tử trên thiết bị có kết nối internet (điện thoại thông minh/máy tính cá nhân), đồng thời thông qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX thành viên nắm được những khó khăn, vướng mắc đề kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và có giải pháp phù hợp hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển. Cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 61, Thường trực Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, bàn hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát, đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết số 61 đến các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đồng thời thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 61/NQ-LMHTXVN và giao đồng chí Phó Chủ tịch Chủ nhiệm UBKT Liên minh HTX tỉnh trực tiếp chỉ đạo cán bộ phụ trách các địa bàn cung cấp, bổ sung đầy đủ thông tin các HTX thành viên tham gia khảo sát để cập nhật vào hệ thống phục vụ việc khảo sát, đánh giá trực tuyến thống nhất trong toàn quốc, đồng thời thường xuyên rà soát, thống kê lại số lượng HTX thành viên đảm bảo tính chính xác.

Việc khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” được tiến hành từ 15/3 đến hết ngày 30/3/2021. Song với tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành việc khảo sát, đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt chất lượng và vượt kế hoạch đề ra, đến 28/3/2022 100% HTX trên địa bàn đã hoạt thành việc khảo sát (theo số liệu thống kê, cập nhật của Trang chủ Khảo sát mức độ hài lòng của UBKT Liên minh HTX Việt Nam).

Ghi nhận kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022, Ngày 15/7 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình là một trong 13 tỉnh được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021./.

Vũ Hùng, Phòng Tuyên truyền

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?