HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024

Hội thảo giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã sản xuất thủy sản phát triển bền vững

Thứ Hai, 18/04/2022

Sáng ngày 18/4/2022, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã sản xuất thủy sản phát triển bền vững. Dự chỉ đạo hội thảo có đồng chí: Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Trần Song Tùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Bùi Quang Tề,  Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1; đồng chí Lê Thị Tâm, UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình; đồng chí Trần Văn Bách, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các HTX nuôi trồng, khai thác thủy sản, các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ và chuyển đổi số tham dự.

Sáng ngày 18/4/2022, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã sản xuất thủy sản phát triển bền vững. Dự chỉ đạo hội thảo có đồng chí: Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Trần Song Tùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Bùi Quang Tề,  Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1; đồng chí Lê Thị Tâm, UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình; đồng chí Trần Văn Bách, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các HTX nuôi trồng, khai thác thủy sản, các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ và chuyển đổi số tham dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe và xem phóng sự về thực trạng, tiềm năng, lợi thế của Ninh Bình trong sản xuất, nuôi trồng, khai thác thủy sản. Theo đó, việc phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản của tỉnh trong những năm qua có bước phát triển tăng trưởng đáng kể; tỉnh ta đã chú trọng đến công tác quản lý, quy hoạch diện tích nuôi trồng, chủ động tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ; áp dụng tiến bộ khoa học ký thuật, ứng dụng công nghệ số với phương thức nuôi từ quảng canh sang bán thâm canh trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, nguồn nước. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã phát triển thành các vùng nuôi trồng thủy sản trong đó tập trung diện tích thủy sản nước ngọt tại huyện Gia Viễn, Nho Quan, thủy sản nước mặn, lợ và khai thác thủy hải sản tại Kim Sơn. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2021  đạt 14.771 ha, đạt 99,9% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó: diện tích nuôi nước mặn lợ là 3.901 ha; diện tích nuôi nước ngọt là 10.870 ha. Sản lượng thủy sản đạt 63.326 tấn, tăng 7,5% so với năm 2020 và đạt 98,5% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 56.736 tấn, tăng 8,4% so với năm 2020; sản lượng khai thác đạt 6.590 tấn, tăng 0,1% so với năm 2020. Giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh 2010) đạt 1.984,7 tỷ đồng, tăng hơn 133,4 tỷ (tăng 5,32%) so với năm 2020.

Bên cạnh những thuận lợi, việc phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ta còn gặp không ít khó khăn về: rủi ro do thiên tai, mưa lũ, sự biến đổi khí hậu; cơ sở, trang thiết bị vật chất, hạ tầng đầu tư cho sản xuất, ương dưỡng con giống chưa đồng bộ; chi phí vận chuyển, giá thức ăn cao; đầu ra cho sản phẩm cá truyền thống chưa ổn định…

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thêm các vấn đề: giá trị kinh tế, nguồn lợi do nuôi trồng thủy sản mang lại góp phần tạo sinh kế phát triển bền vững cho người dân và xóa đói giảm nghèo; kinh nghiệm phát triển thủy sản của một số tỉnh trong nước; các loại giống cá có tiềm năng phát triển trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm quản lý chỉ đạo, xây dựng chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản và áp dụng các tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản; định hướng phát triển và đề xuất các cơ chế chính sách trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Trần Song Tùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý tưởng, nội dung của Liên minh HTX tỉnh trong việc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã sản xuất thủy sản phát triển bền vững. Đồng chí nhấn mạnh: phát triển quy mô, diện tích, chất lượng nuôi trồng thủy sản là trụ cột chính để đảm bảo công tác an sinh xã hội. Vì vậy, đề nghị các nhà khoa học, Sở ban ngành đoàn thể, UBND các huyện thành phố, doanh nghiệp HTX tiếp tục có thêm những ý kiến, đóng góp giúp cho UBND tỉnh có những chính sách, định hướng phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng các phương án tiếp cận, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, vận dụng tốt các chính sách hỗ trợ của tỉnh để thúc đẩy phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản theo hướng bền vững. 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, các ý kiến tham gia tại Hội thảo, trên cơ sở các nội dung, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở NN và PTNT, các sở, ngành chuyên môn tham mưu cho tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các HTX lĩnh vực thủy sản phát triển và đồng chí cũng đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt nam, các sở, ngành liên quan, cấp ủy chính quyền địa phương và các HTX, DN một số giải pháp phát triển HTX lĩnh vực thủy sản như quy hoạch, tạo điều kiện về đất đai, chính sách đầu tư cho phát triển ngành thủy sản Ninh Bình; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại máy móc, thiết bị cho khâu sơ chế, chế biến sâu;  Hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX thủy sản sản xuất gắn với chuỗi giá trị; giới thiệu các đối tác là các DN, Liên hiệp HTX chế biến ở các địa phương; nguồn vốn vay ưu đãi… để tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất nuôi trồng, khai thác thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã sản xuất thủy sản phát triển bền vững./.

Vũ Hùng, Phòng Tuyên truyền

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?