NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Tư, 29/06/2022

Ngày 29/6, tại Phòng họp Vân Long - Khách sạn Hoàng Sơn đã diễn ra Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Tỉnh đoàn, Liên minh HTX tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài phát thanh truyền hình tỉnh dự và đưa tin.

Ngày 29/6, tại Phòng họp Vân Long - Khách sạn Hoàng Sơn đã diễn ra Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Tỉnh đoàn, Liên minh HTX tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài phát thanh truyền hình tỉnh dự và đưa tin.

Trong thời gian qua, các đơn vị đã bám sát Quy chế phối hợp, ký kết tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Tổ chức các hội nghị truyền thông, quán triệt, đối thoại, lồng ghép trong các đợt sinh hoạt của cơ sở về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị đã tổ chức và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội ở các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình phối hợp giữa các đơn vị trong thời gian qua vẫn còn một số nội dung đã đề ra chưa đạt được kết quả như mong muốn, như: Tỷ lệ người lao động và nhân dân tham gia BHXH còn thấp; thực hiện chỉ tiêu hội viên tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình chưa đạt hiệu quả; việc sơ kết, tổng kết hằng năm chưa kịp thời.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất những nội dung trọng tâm và ký kết Quy chế phối hợp, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: Bám sát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để triển khai thực hiện; tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm đạt các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phản ánh nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề bức xúc trong nhân dân liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm để ngành BHXH kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm tại các đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, xem xét, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục giới thiệu cán bộ, hội viên, thành viên có uy tín, am hiểu về chính sách BHXH, BHYT tham gia đại lý bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gia đình. Bảo hiểm xã hội thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu hoặc hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp tuyên tuyền, triển khai thực hiện các chính sách về bảo hiểm. Các bên thường xuyên phối hợp trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện, cùng tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các nội dung đã đề ra.

 

Lan Hồng - ChánhVăn phòng

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?