HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024

Đại hội Đại biểu thành viên Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Sáu, 18/03/2022

Ngày 18/3, tại Hội trường nhà văn hóa thôn Hoàng Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Sơn (xã Ninh Tiến, TPNB) đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo phòng Kinh tế TPNB, Đảng ủy, UBND xã Ninh Tiến cùng gần 300 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. 

Ngày 18/3, tại Hội trường nhà văn hóa thôn Hoàng Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Sơn (xã Ninh Tiến, TPNB) đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo phòng Kinh tế TPNB, Đảng ủy, UBND xã Ninh Tiến cùng gần 300 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. 

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2016 - 2020, trong nhiệm kỳ qua, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Sơn có tổng số 405 thành viên với 101 ha diện tích canh tác đã tích cực thi đua lao động, sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. HTX hoạt động khai thác các dịch vụ chủ yếu gồm: tưới tiêu thủy lợi, cung ứng giống cây trồng, cung ứng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, dự tính dự báo bảo vệ thực vật.  

Trong nhiệm kỳ mới, để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, thành viên, Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Sơn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng. Thực hiện tốt các khâu dịch vụ như: Dịch vụ máy gặt, dịch vụ vật tư nông nghiệp, tăng vốn điều lệ và nâng tổng doanh thu lên cao hơn nhiệm kỳ trước. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội Đại biểu thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Sơn đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng quản trị HTX gồm 3 ông bà, Ban kiểm soát gồm 2 ông bà. Bà Hoàng Thị Lệ Diễm được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX nhiệm kỳ 2021-2026.

 Nguyễn Phượng - Văn phòng

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?