HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 30/05/2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ Hai, 24/10/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại chương trình phối hợp số 178/CTPH-BTGTW-LMHTXVN ngày 05/4/2022  về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Chiều 24/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022-2025. Dự chỉ đạo Hội nghị ký kết có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Liên minh HTX tỉnh; các đồng chí trưởng các phòng, ban chuyên môn; Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự đưa tin hội nghị.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ Ký kết

Tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển KTTT, thời gian qua, công tác tuyên truyền về KTTT, HTX đã và đang được Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương chú trọng, tăng cường. Qua đó đã thúc đẩy hình thành, nhân rộng các mô hình KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Ninh Bình 449 HTX hoạt động ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ...; Từ đầu năm 2022 đến nay toàn tỉnh thành lập mới trên 30 HTX. Khu vực KTTT đang tạo ra nhiều việc làm, nhất là tại các khu vực nông thôn, miền núi, qua đó góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo.

Nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức về bản chất của KTTT, HTX, Liên minh HTX tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền giữa hai cơ quan.

Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về KTTT, HTX; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về KTTT, HTX gây ảnh hưởng đến phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tỉnh. Quá trình triển khai các dự án, đề án, chương trình, hai bên cũng sẽ cùng nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nổi cộm, người dân quan tâm. Đồng thời, phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển KTTT, HTX...

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiên cứu, học tập, phổ biến quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của Đảng, của Tỉnh ủy về KTTT, HTX; định hướng, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa nhấn mạnh, ngày 5/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về KTTT, HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bám sát chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh tổ chức ký kết tuyên truyền. Để công tác phối hợp tuyên truyền đạt kết quả, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, trên cơ sở đó thống nhất cao về ý chí quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

Hai cơ quan cần cụ thể hóa nội dung triển khai, có lộ trình cụ thể, rà soát hàng tháng, hàng quý, hàng năm để đánh giá tiến độ, hiệu quả việc triển khai. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong khu vực KTTT; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Việc phối hợp không chỉ dừng lại trên giấy tờ, phải thực hiện bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả. Bám sát định hướng tuyên truyền các nội dung chương trình phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam để triển khai đạt kết quả./.

Vũ Hùng, Phòng Tuyên truyền

 

 

 

 

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?