HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 30/05/2024

Kiểm soát chặt tiêu chuẩn người đứng đầu hợp tác xã

Thứ Sáu, 23/09/2022

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm soát tiêu chuẩn, tiêu chí của người đứng đầu HTX. Về chính sách đất đai, cần cụ thể hóa Nghị quyết 20 của Trung ương để tạo điều kiện cho HTX có trụ sở hoạt động, để HTX tiếp cận được đất đai, huy động được nguồn lực đất đai để phát triển HTX.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm soát tiêu chuẩn, tiêu chí của người đứng đầu HTX. Về chính sách đất đai, cần cụ thể hóa Nghị quyết 20 của Trung ương để tạo điều kiện cho HTX có trụ sở hoạt động, để HTX tiếp cận được đất đai, huy động được nguồn lực đất đai để phát triển HTX.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp

Luật Hợp tác xã (HTX) sẽ được sửa đổi, bổ sung toàn diện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường cho các HTX, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 20-9.

Theo tờ trình của Chính phủ, một số nội dung đáng lưu ý là mở rộng đối tượng tham gia tổ chức kinh tế hợp tác, cụ thể là cá nhân từ 15 tuổi trở lên; tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân; thành viên liên kết có góp vốn; thành viên liên kết không góp vốn.

Dự thảo cũng bổ sung nghĩa vụ của tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân phải kết nạp thành viên khi đủ điều kiện.

Quang cảnh phiên họp

Đặc biệt, hướng đến mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển, dự thảo luật đã sửa đổi quy định giới hạn tỷ lệ giao dịch bên ngoài do Điều lệ tự quyết định. Nhà nước không áp đặt một tỷ lệ cứng cho các tổ chức kinh tế hợp tác (Luật HTX năm 2012 giao Chính phủ quy định chi tiết và Nghị định 107/NĐ-CP quy định tỷ lệ là không quá 50%).
Dự thảo cũng sửa đổi, làm rõ quy định cá nhân, tổ chức có thể góp vốn bằng quyền sở hữu, hoặc quyền hưởng dụng đối với tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải hay các tài sản bằng hiện vật khác cho tổ chức kinh tế hợp tác theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và quy định về định giá phần vốn góp. Việc góp vốn bằng quyền hưởng dụng thì không phải chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn từ thành viên sang tổ chức kinh tế hợp tác; cho phép thành viên được phép chuyển nhượng phần vốn góp và được tổ chức kinh tế hợp tác xác nhận…
Qua thẩm tra sơ bộ dự án luật, hầu hết ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật HTX (sửa đổi). Tuy nhiên, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nhận định, các quy định trong dự thảo luật còn chung chung, cần phải rà soát, chỉnh lý để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với quy định tại dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.

Về đối tượng tham gia tổ chức kinh tế hợp tác, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế nhận định: “Việc hạ độ tuổi nhằm góp phần tăng cường khả năng tham gia làm thành viên HTX, Tổ hợp tác. Tuy nhiên đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm sự phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật; rà soát quy định về điều kiện trở thành thành viên chính thức của HTX, thành viên Tổ hợp tác phù hợp với quy định trong Bộ luật Lao động; các luật khác có liên quan và các cam kết quốc tế”.  
Bên cạnh đó cũng cần làm rõ về sự phù hợp giữa quy định về việc hạn chế quyền tại điểm a khoản 1 Điều 104 dự thảo Luật với quy định tại khoản 4 Điều 21 của Bộ luật Dân sự.
Các ý kiến tại phiên họp đều nhất trí với quan điểm thẩm tra về nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận phiên họp

Đánh giá việc sửa đổi Luật HTX là cần thiết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý: “Sửa đổi luật này phải dễ hiểu, dễ tra cứu để người dân dễ tiếp cận, thực hiện. Luật làm sao để tạo điều kiện cho các thành viên HTX thuận tiện trong việc gia nhập và rời khỏi HTX”.
Phát biểu góp ý về dự án Luật HTX (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nên giữ quy mô thành viên HTX như hiện nay. Chủ tịch Quốc hội đồng tình có các quy định phát triển thành viên mới, chú trọng phát triển số lượng và tổ thành viên HTX.
“Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm soát tiêu chuẩn, tiêu chí của người đứng đầu HTX. Về chính sách đất đai, cần cụ thể hóa Nghị quyết 20 của Trung ương để tạo điều kiện cho HTX có trụ sở hoạt động, để HTX tiếp cận được đất đai, huy động được nguồn lực đất đai để phát triển HTX”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ, cơ quan soạn thảo dự án Luật HTX (sửa đổi), cơ quan thẩm tra dự án luật tiếp thu đầy đủ để chỉnh sửa dự án luật trước khi trình ra Quốc hội thảo luận tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Vũ Hùng (Tổng hợp)

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?