NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Cúc Phương phát triển con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao

Thứ Hai, 13/03/2023

Cúc Phương phát triển con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao

 

Tận dụng những thuận lợi về khí hậu, tiềm năng của rừng, người dân ở xã Cúc Phương, huyện Nho Quan đã học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn nhân rộng các mô hình con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Trong đó nhiều mô hình như nuôi ong lấy mật, nuôi dê, hươu lấy nhung…đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.