A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ninh Bình triển khai kế hoạch củng cố, phát triển hợp tác xã giai đoạn 2022 - 2025

Thực hiện Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021- 2025. Ngày 04/8/2022, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-LMHTX về củng cố, phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2022 - 2025 tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy, hoạt động của các HTX đang hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng để nâng cao chất lượng hoạt động từ yếu kém lên trung bình, khá, giỏi, hoạt động hiệu quả và giải thể các HTX ngừng hoạt động. Theo đó phấn đấu mỗi năm hỗ trợ củng cố ít nhất 6 HTX từ yếu kém lên trung bình trở lên; mỗi năm tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ sáp nhập, hợp nhất ít nhất 02 HTX quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả thành quy mô liên thôn, toàn xã hoạt động hiệu quả; tổ chức vận động, hỗ trợ giải thể ít nhất 05 HTX ngừng hoạt động.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Thường trực giao các Phòng chức năng, đội ngũ cán bộ địa bàn tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng và tham mưu các bước, biện pháp tư vấn, hỗ trợ; phối hợp với Ban chỉ đạo KTTT các huyện, thành phố tiến hành chỉ đạo đến từng cơ sở HTX theo kế hoạch thực hiện hàng năm. Căn cứ kế hoạch và Đề án số 16 của UBND tỉnh, hàng năm Liên minh HTX tỉnh xây dựng chỉ tiêu và tổ chức thực hiện, năm 2022 sẽ tập trung tăng cường tác tuyên truyền, tổ chức khảo sát và làm việc với các địa phương có HTX trong diện cần củng cố lại, sáp nhập hợp nhất hoặc giải thể; tổ chức đánh giá thực trạng, tình hình và đưa ra các giải pháp thực hiện sát với thực tế, có tính khả thi cao trong đó ưu tiên mục tiêu vẫn đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các thành viên trong từng mô hình và các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Căn cứ kế hoạch của giai đoạn 2022 – 2025, các nội dung chủ yếu được quan tâm củng cố gồm: Củng cố về bộ máy, công tác quản lý nhằm đảm bảo theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, vai trò quản lý của HĐQT, chức năng của Ban kiểm soát cũng như đội ngũ cán bộ chuyên môn trong HTX; xây dựng phương án và tuyên truyền về quan hệ phân phối theo mức độ sử dụng dịch vụ/sản phẩm của thành viên trong HTX cũng như mức góp vốn của mỗi thành viên, về tỷ hệ thụ hưởng từ sử dụng dịch vụ, chi trả quyền lợi, thu nhập nhằm phát huy trí tuệ tập thể cũng như khuyến khích mọi thành viên tâm huyết, gắn bó với HTX; Củng cố về quy mô hoạt động với những quy định rất rõ như xác định HTX có quy mô nhỏ, kém hiệu quả: có diện tích canh tác dưới 100ha (đối với HTX sản xuất lúa độc canh), nguồn vốn tự có dưới 100 triệu đồng và không có hoạt động dịch vụ kinh doanh (nguồn thu ngoài thủy lợi phí), HTX có dưới 4 khâu dịch vụ, doanh thu hàng năm dưới 200 triệu đồng, lương của Giám đốc dưới 1 triệu đồng…

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Thường trực Liên minh HTX tỉnh thành lập Tổ công tác tham mưu các bước tiến hành, tổng hợp đề xuất các phương án thực hiện thông qua đầu mối là cán bộ phụ trách địa bàn; hàng năm tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch giai đoạn và chỉ tiêu hàng năm, báo cáo Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam./.

Đinh Thái PNV.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 173