A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ninh Bình thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 30/08/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Kim Sơn. Ảnh: Minh Quang

Điều 1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy) như sau:

1.Trung tâm Chỉ huy

1.1. Chỉ huy Trưởng: Ông Phạm Quang Ngọc,  Chủ tịch UBND tỉnh.

1.2. Các Phó Chỉ huy Trưởng:

- Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực;

- Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế.

1.3. Các thành viên:

- Ông Đinh Công Thanh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

-Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Lê Trọng Thành, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

1.4. Tổ giúp việc

- Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, tổ trưởng;

- Ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổ phó;

- Ông Đinh Quốc Trường, Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Vũ Văn Vĩnh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Đoàn Ngọc Quý, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

- Ông Lê Đức Mạnh, Trưởng phòng Lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy: Đặt tại phòng họp số 3, tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh - địa chỉ: số 3 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại đường dây nóng: 0915.753.556; 0915.963.869

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy

1. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các Bộ, ban, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh , Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, chính quyền, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Sở Chỉ huy các huyện thành phố, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Điều 3. Quy chế làm việc của Trung tâm Chỉ huy

1. Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

2. Chỉ huy Trưởng, các Phó Chỉ huy Trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các văn bản do Chỉ huy Trưởng, các Phó Chỉ huy Trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy được sử dụng con dấu của UBND tỉnh và của các cơ quan các thành viên đang công tác.

3. Trung tâm Chỉ huy sẽ họp giao ban trực tuyến khi cần thiết với Trung tâm Chỉ huy các huyện, thành phố để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Tùy tình hình cụ thể, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy quyết định thành viên các sở, ban, ngành tham gia giao ban trực tuyến tại các điểm cầu các sở, ban, ngành.

4. Trung tâm Chỉ huy trực 24/24. Hằng ngày, các thành viên Trung tâm Chỉ huy thuộc Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cử cán bộ thường trực tại Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy Trưởng, các Phó Chỉ huy Trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

5. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm.

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm Chỉ huy do Chỉ huy trưởng phân công và các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất khác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh

Phạm Quang Ngọc

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 87